see also our Facebookpage

This project has been funded by the Baden-Württemberg Stiftung, Bürgerstiftung of Ulm and other sponsors.

DANET podpora obetiam povodní zo Srbska a Chorvátska

V máji 2014 postihli Srbsko a Chorvátsko najhoršie povodne za ostatných 120 rokov. Nespočetne veľa ľudí muselo byť evakuovaných a museli opustiť svoje domovy. Voda zobrala ľuďom všetok majetok, nábytok, osobné veci, obrazy. Pred mnohými sa vynárala otázka, či sa ešte niekedy budú môcť vrátiť do svojich domovov, alebo je už všetko stratené a pochované pod vodou a pôdou. K tomu ešte nastal problém čo so stojacou vodou, ktorá sa nedala odčerpať, napriek tomu že obe krajiny majú odvodňovací systém.

Napriek extrémne ťažkej situácii v ktorej sa nachádzali obyvatelia Srbska a Chorvátska, rozhodli sa „Danube – Networkers z Európy“, podporiť  základnú školu v Jamene v Srsku a materskú školu v Gunji v Chorvátsku.

Jamena-Gunja flood

V Jamene, 80% domov ( skromné domy, organizácie, inštitúcie ) bolo zničených. Základná škola pre 63 detí vo veku do 15 rokov bola zatvorená a vyučovanie zrušené. Materiálne vybavenie školy bolo skoro úplne zničené, vykurovací systém sa musel nanovo vybudovať.

Jamena-Gunja flood
V materskej škole Zvjezdica v Gunji sa poskytuje starostlivosť pre 20 postihnutých detí, predškolského a školského veku ako aj pre mládež. Vysoká voda zničila inventár na školskom dvore, dokumenty, bola zničená bylinková záhradka. Škody, ktoré voda spôsobila si môžete pozrieť na obrázku.

Jamena-Gunja flood
Našimi aktivitami v rámci projektu „Die gewollte Donau“ – „Uhačkovaný Dunaj“ chceme podporiť obe zariadenia, základnú školu ako aj materskú školu pri ich obnove.

Jamena-Gunja flood

Jamena-Gunja flood