see also our Facebookpage

Този проект е финансиран от фондация "Баден-Вюртемберг", Общината на град Улм, Германия и други спонсори.

Press:

Русе, Русенски университет “Ангел Кънчев”, See the article