see also our Facebookpage

Tento projekt bol podporený spolkovou vládou Baden – Württenmberg, Komunitnou nadáciou mesta Ulm a ďalšími sponzormi.

Koordinátori na Slovenskom

 • Asociácia Univerzít tretieho veku na Slovensku – ASUTV
  Šafárikovo námestie 6,  818 06 Bratislava, Slovakia
  Contact person: PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.
  Email: Nadezda.Hrapkova@gmail.com
  Phone: 004212 50 117 722
  Mobil phone: 0911 233 758
  Web: www.asutv.sk