see also our Facebookpage

Този проект е финансиран от фондация "Баден-Вюртемберг", Общината на град Улм, Германия и други спонсори.

Координатори в България

 • Проф. Николай Михайлов; Русенски университет „А. Кънчев“
  ул. Студентска 8, 7017 гр. Русе,
  тел.: (+359 82) 888 268,
  e-mail: mihailov@uni-ruse.bg
    
 • инж. Йордан Казаков, Съюз на пенсионерите‘2004-Русе
  тел.: (+359) 878 821 036,
  e-mail: yordankazakov@gmail.com 

        

 • Регионална библиотека „Партений павлович”
  ул. „Симеон Велики” 44
  п.к. 212
  7500 Силистра
  БЪЛГАРИЯ
  more information