see also our Facebookpage

This project has been funded by the Baden-Württemberg Stiftung, Bürgerstiftung of Ulm and other sponsors.

DANET támogatja a szerbiai és horvátországi árvízkárosultakat

2014 májusában Szerbiát és Horvátországot az utóbbi 120 év legsúlyosabb árvize sújtotta. Szerbiában emberek sokaságának kellett házukat elhagyni és lettek evakuálva. Ezeknek az embereknek a teljes tulajdonukat elvitte a víz. A bútorokat, a személyes tárgyakat, képeket, stb a szerbeknek és a horvátoknak már csak eltakarítani lehet. Sokakban közülük felmerül a kérdés, hogy visszatérhetnek-e valaha házaikkba, vagy azokat már elragadta a víz és elsodorta a lavina. Ehhez jött még az álló víz problémája, amit nem lehetett kiszivattyúzni, mivel a két ország nem rendelkezik ehhez szükséges elégséges berendezéssel. A rendkívül súlyos helyzetet tekintve, amiben a szerbiai és horvátországi emberek az árvizi katasztrófa miatt vannak, a „Danube-Networkers for Europe“ (DANET) egyhangúlag úgy döntött, hogy támogat egy általános iskolát a szerbiai Jamenában és egy óvodát a horvátországi Gunjában. Jamenában az épületek (magán házak, intézmények,szervezetek) kereken 80%-a tönkrement. Az általános iskolát bezárták, 63 gyerek (15 éves korig) számára megszünt a tanulás. Az iskola eszköztára teljesen tönkrement, a fűtésrendszert fel kell újítani. A Zvjezdice óvoda Gunjában fogytékosok napközijeként működik 20 gyerekkel, akik nagycsoportos óvodás és iskolás korúak illetve fiatalok. Az árvíz az óvoda eszköztárát, dokumentációját, parklétesítményét a játszótérrel, továbbá növénykertjét szétrombolta. Lent látnak képeket, amelyek a pusztítás méretét ábrázolják. Tevékenységünkkel,összefüggésben a „Die Gewollte Donau“ projekttel, a Danube-Networkers résztvevői támogatják a két intézményt, az általános iskolát és az óvodát az újjáépítésben.

Jamena-Gunja flood

Jamena-Gunja flood

Jamena-Gunja flood

Jamena-Gunja flood

Jamena-Gunja flood