see also our Facebookpage

Gewollte Donau Wollballen

Dunajský pás 2014

„Dunajský pás“ ručne zhotovený lidmi ze všech podunajských zemí

Pro ozřejmění spojení mezi lidmi kolem Dunaje, v listopadu 2013 ulmští „Danube-Networkers“  odstartovali projekt „Die gewollte Donau“. Skrz společnou práci lidí ve všech podunajských zemích vzniká pás z vlny. Je dlouhý jako Dunaj (2857 km) a má vyjádřit, že podunajské společenství je přáním všech účastníků, tak jako je porozumění mezi národy a připravenost ke spolupráci.

Pás z vlny bude zpracován z jednotlivých kusů a později spojen v dunajský koberec, který bude vystaven v rámci Internacionálního Dunajského Festivalu v Ulmu, BRD, 13.7.2013 na náměstí ulmské katedrály (viz. foto).  Potom budou části pásu dále uplatněny ve smyslu projektu.  

V této souvislosti se pořádají ve vzdělávacích institucích a dalších organizacích všech podunajských zemí četné akce (o současnému vývoji v zemích, literatura, hudba, „oral history“, atd.), které se budou pořadat také v rámci Internacionálního Dunajského Festivalu 2014 ve „Stanu Civilní Společnosti“ na břehu Dunaje. 

Münsterplatz Gewollte Donau Wolle

Tento projekt dává podnět ke kladení otázek o tom kdo jsou „ti jiní“ kolem Dunaje/v podunajských zemích, kde a jak žijí, co nás spojuje, jak můžeme přispět k tomu, aby jsme se lépe poznali v našem společném „evropském domě“. K úspěchu potřebuje tento projekt účast mnoha lidí v všech zemích Podunají - nezávisle na věku, původu, vzdělání či znalostí řečí - a také veřejných institucí a civilně právních organizací, které tento projekt podpoří.