see also our Facebookpage

This project has been funded by the Baden-Württemberg Stiftung, Bürgerstiftung of Ulm and other sponsors.

ДАНЕТ подпомага жертвите от наводненията в Сърбия и Хърватия

През м. май 2014 г. Сърбия и Хърватия пострадаха от най-големите наводнения за последните 120 години. Хиляди пострадали, особено от Сърбия, бяха евакуирани. Те оставиха зад себе си имоти и стоки без никаква представа дали ще бъдат в състояние да се завърнат у дома си. Водата причини огромни щети в наводнените райони. С оглед на тези изключителни обстоятелства и мащаба на разрушенията, причинени от екстремните наводнения, Дунавската мрежа за Европа (ДАНЕТ) реши да подкрепи двете общности в Сърбия и Хърватия, съответно – Ямена в Сърбия и Гуня в Хърватия. За повече информация на различни езици, както и снимки, моля посетете сайтовете, записани по-долу. Около 80% от Ямена - частни домове, обществени институции, училище са разрушени от наводнението. Училището, в което са се обучавали 63 деца на възраст до 15 години, е затворено поради щети. Училищните материали, мебелите, отоплителната и електрическата инсталации трябва да се ремонтират или да се подменят. В детска градина "Звездица" в Гуня се грижат за 20 деца в начална и предучилищна възраст и младежи, най-вече с психически увреждания. Наводнението е унищожило цялото имущество, документация, двор за игри и градина с билки. С нашия съвместен проект „Желаният Дунав“ ние ще подкрепим тези две институции, за да възстановят своята собственост и да продължат да работят. Тук можете да видите някои от снимките, които показват степента на разрушенията от наводненията в Ямена и Гуня, които получихме от нашите партньори от Сърбия и Хърватия.

Jamena-Gunja flood

Jamena-Gunja flood

Jamena-Gunja flood

Jamena-Gunja flood

Jamena-Gunja flood